Verslag  Algemene ledenvergadering De Ontspanner dd. 3 maart 2022

Aanwezig: Bernard, Herman, Marius, Mark, Miranda,  Wil, Ynte, Roeske

Afwezig: Kees, Mariska, Yolanda

 

Marius heet iedereen van harte welkom en we berspreken het door hem gemaakte jaarverslag.  We hebben het afgelopen jaar, ondanks corona, toch meer gedaan dan we dachten. Bijv. architectuurfotografie,  minimalistische landschapsfotografie  en levitation fotografie. Het resultaat van de challange viel tegen, in het begin was iedereen enthousiast maar dat werd, helaas,  steeds minder. Ook konden veel activiteiten, zoals het Lentefeest en Dierendag, niet doorgaan.  De nieuwbouw van het MEC is ook vertraagd.

 

Wil licht het, door hem gemaakte, financiële plaatje toe. We bespreken de vraag hoeveel contributie we dit jaar gaan betalen. We besluiten dat dit € 25, - wordt voor de club. Dit is dus exclusief de contributie van de fotobond. Het financieel verslag wordt goed gekeurd.

 

Er zijn geen ingekomen stukken of vragen. De rest van de avond bespreken wij het programma voor het komende jaar.

copyright (c) 2022    FCdeOntspanner.nl                               Privacyverklaring